Toiminta-ajatuksemme

Toiminta-ajatuksemme

Järjestämme kullekin lapselle hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaavan kuntoutumispolun. Olennaisessa roolissa on terveen ja ekologisen kodin ja sen ympäristön luominen sekä kannustaminen elämänkaariajatteluun, joka tukee lapsia ja nuoria oman, elinikäisen opinpolun ja kasvun rakentamisessa.

Jokaisen lapsen hoitopolku alkaa tilanteen selventämisellä, joka sisältää tiiviin työskentelyn omaohjaajan, sairaanhoitajan ja perhetyöntekijän kanssa. Jakson aikana selvitetään mm. lapsen ja perheen tuentarve, toteutetaan psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin arviointi sekä kartoitetaan lapsen sosiaalisten suhteiden tila ja perheen vuorovaikutus.

Yhteistyö lapsen ja perheen, sekä muun verkoston kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Lasten ja heidän perheidensä osallisuutta tuetaan tapaamisilla sekä keskusteluilla säännöllisesti. Lapset osallistuvat lastenkodin arkeen ja sen suunnitteluun. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa, jotka työskentelevät yhdessä lapsen kanssa hänen tarpeitaan vastaavia ja hänelle soveltuvia menetelmiä hyödyntäen.

Toimintamme peruspilarit löytyvät arvoistamme

1.

Lapsilähtöisyys ja itsemääräämisoikeus

2.

Aito vuorovaikutus ja avoimuus

3.

Korkea laatu ja eettisyys

4.

Vastuullisuus ja vaikuttavuus

Pystymme vastaamaan myös kiireellisiin tilanteisiin vuorokauden ympäri. 

Tartuntapinta yhteiskuntaan

Henkilökuntamme tunnistaa ja tiedostaa sijoitettavien lasten elämäntilanteen erityisyyden. Prioriteettimme on lapsen elämäntilanteen aito ymmärtäminen ja traumaattisten kokemusten kohtaaminen yhdessä siten, etteivät koetut asiat olisi este lapsen tulevaisuuden rakentamiselle. Yhdessä luomme lapselle tulevaisuuden, jossa lapsella on oma paikka yhteiskunnassa.

Vahvuutena moniammatillinen tiimi

Vahvuutenamme on moniammatillinen, osaava ja yhteistyössä lapsen kuntoutusta edistävä työntekijätiimi, jossa korostuvat yhteiset arvot ja toimintatavat persoonallisuuksia ja kulttuureja unohtamatta. Työyhteisöömme kuuluu kaksi sairaanhoitajaa, neljä sosionomia, kolme lähihoitajaa ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja. Osaamista vahvistavat työyhteisön ammatilliset täydennyskoulutukset kuten neuropsykiatrinen valmentaja, NLP, perheterapeuttinen työtapa ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Myös perheterapeutin palvelut ovat saatavilla ostopalveluina.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa harjoitetaan neuropsykiatrisista haasteista tai ongelmista kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten toiminnanohjauksen taitoja. Näin pyritään tukemaan eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja oman potentiaalin löytämistä ja hyödyntämistä.