Avopalvelut

Avopalvelut

Varpakodit tuottaa myös korkealaatuisia jälki- ja avohuollon palveluita. Toiminnan muotoja ovat lähtökohtaisesti perhetyö, tukihenkilötoiminta ja neuropsykiatrinen valmennus. Tekemämme avohuoltoon sijoittuva työ on suunnitelmallista, tavoitteellista ja prosessimaista. Yksilöllinen palvelu räätälöidään tilanteen ja todellisen tarpeen mukaan.  

Työmme perustuu ainut­laatuisen ihmisen ja perheen rehelliseen kohtaamisen. Ongelmien ja oireiden sijasta keskitymme aitojen tarpeiden täyttämiseen. Avotyössä tuemme lasta / nuorta hänen yksilölliset tarpeensa sekä perheen dynamiikan huomioon ottaen. Työmuodot jakaantuvat kohtaamisen, arjen toiminta­mallien, positiivisen yhdessä tekemisen sekä perhe- ja verkosto­työn välillä.

Yksilöllinen palvelu räätälöidään tilanteen ja todellisen tarpeen mukaan. Kokonaisuus voi elää ja muokkautua, mutta sitä toteutetaan selkeän prosessin puitteissa. Palvelua tuotetaan lähtökohtaisesti asiakkaan kotona ja koulussa tai muussa luonnollisessa ja mieluisassa ympäristössä.