Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen tarkoituksena on auttaa lapsia, nuoria sekä aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia haasteita tai ongelmia. Valmennuksella pyritään harjoittamaan toiminnanohjauksen taitoja. Näin pyritään tukemaan eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä ihmisen oman potentiaalin löytämistä ja vahvuuksien käyttöönottoa.

Valmennamme kaikenikäisiä henkilöitä

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu kaikenikäisille henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, kuten adhd, add tai aspergerin oireyhtymä. Usein neuropsykiatristen oireiden taustalla ovat synnynnäiset tekijät, mutta myös joku vamma voi aiheuttaa näitä. Toisinaan neuropsykiatrisesta valmennuksesta katsotaan olevan hyötyä koko perheelle ja silloin kutakin perheenjäsentä valmennetaan perheen yhteisen arjen sujuvoittamiseksi. Myös päihde- ja mielenterveysongelmia omaavat hyötyvät neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Nepsy-valmentajat

Nepsy-valmentajamme tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä. Valmentaja auttaa ja neuvoo lisäksi valmennettavan läheisiä ja tukiverkostoa, kuten esimerkiksi koulun henkilökuntaa toimintamallien harjoittelussa. Toteutamme neuropsykiatrista valmennusta joustavasti, valmennettavan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Toteutamme valmennusta asiakkaan kotona, koulussa, toiminnallisissa ympäristöissä ja tarvittaessa erilaisissa ryhmätilanteissa.

Neuropsykiatrinen valmentaja luo valmennettavaan hyvän luottamussuhteen jonka jälkeen asetetaan tavoitteet ja haasteita aletaan ratkoa hyvin ratkaisukeskeisesti. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja tai muokkaamaan jo olemassa olevia paremmin toimiviksi. Asioiden organisointi ja aikatauluttaminen ovat tärkeitä lähtökohtia kun uusia toimintamalleja aletaan luoda.

Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämänvaihe tai osa-alue, kuten ihmisen itsetuntemuksen vahvistaminen, erilaisten oppimistekniikkojen harjoittelu, sosiaalisten tilanteiden vahvistaminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, tunne-taitojen kehittäminen jne. Tavoitteet ovat yleensä hyvin konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän hankaluuksiin.