Turvallista kasvua yhteistyöllä

VarpaKodit Oy tarjoaa ympärivuorokautisia, erityistason lastensuojelun palveluja. Palvelumme on suunnattu pääsääntöisesti 10–17-vuotiaille, joilla on psyykkisiä oireita, vaikeita sosiaalisen toimintakyvyn tai vuorovaikutuksen rajoitteita, neuropsykiatrisia ongelmia tai käytöshäiriöitä. Asiakkainamme on myös lapsia ja nuoria, jotka elävät keskellä haastavia perhe- ja elämäntilanteita.

Vapaita paikkoja varpakodissa ikoni
Varpakotiin voi tulla mihin aikaan vain ikoni
Luonto on tärkeä osa Varpakotia ikoni

Toiminta-ajatuksemme

Järjestämme kullekin lapselle hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaavan kuntoutumispolun. Olennaisessa roolissa on terveen ja ekologisen kodin ja sen ympäristön luominen sekä kannustaminen elämänkaariajatteluun, joka tukee lapsia ja nuoria oman, elinikäisen opinpolun ja kasvun rakentamisessa.

Hyvinvoinnin perustana aktiivinen arki ja elämänkaarisuus

Toimintamallimme pohjautuu kokemuksellisuuteen ja virikkeellisyyteen. VarpaKodeissa eläimet ja luonto ovat vahvasti läsnä jokapäiväisessä elämässä.

Arjen toiminnassa painottuvat terveen ja ekologisen kodin ja sen ympäristön luominen. Elämänkaariajattelu kannustaa lapsia ja nuoria oman, elinikäisen opinpolun ja kasvun rakentamiseen.

Yksilö kasvaa yhteisössä kohti parempaa elämää

VarpaKodeissa toiminnan ytimessä on sosiaalipedagogiikka. Tarkoituksena on kasvattaa yksilöä ottamaan vastuuta sekä omasta että koko yhteisön tulevaisuudesta yhteisen hyvän lisäämiseksi. Uskomme, että muutos on aina mahdollinen, kun sitä tukevat kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja yhteisöllisyys.