Toimintaa eläinten kanssa

Meillä tapahtuu

Toiminta-ajatuksemme

Lastenkoti Naavalan toiminta-ajatuksena on järjestää lapselle hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava kuntoutumispolku. Toimintamme on vahvasti arvoihin ratkaisukeskeisesti ja tavoitteellisesti tulevaisuuteen suuntautuvaa. Toiminnassa olennaisessa roolissa on terveen ja ekologisen sekä toimintafilosofiaa tukevan fyysisen ympäristön luominen ja rakentaminen sekä vahva elinikäisen oppimisen kasvun ja opinpolun rakentaminen.

Jokaisen lapsen hoitopolku alkaa tilanteen selventämisellä, joka sisältää tiiviin työskentelyn omaohjaajan, sairaanhoitajan ja perhetyöntekijän kanssa. Jakson aikana selvitetään mm. lapsen ja perheen tuentarve, toteutetaan psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin arviointi sekä kartoitetaan lapsen sosiaalisten suhteiden tila ja perheen vuorovaikutus. 

Yhteistyö Naavalan, lapsen ja perheen, sekä muun verkoston kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Lasten ja heidän perheidensä osallisuutta tuetaan avoimella vuorovaikutuksella ja tapaamisilla sekä keskusteluilla säännöllisesti. Lapset osallistuvat Naavalan arkeen ja sen suunnitteluun. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa, jotka työskentelevät yhdessä lapsen kanssa hänen tarpeitaan vastaavia ja hänelle soveltuvia menetelmiä hyödyntäen.

Tyttö ja hevonen talvella auringonpaisteessa ulkoilemassa

Eläin- ja luontoavusteista palvelua, yhteisöllisyyttä ja kokemusperäistä toimintaa

Naavalan toimintaa ohjaa sosiaalipedagoginen orientaatio ja työote, jossa eläin- ja luontoavusteisella palveluilla sekä yhteisöllisyydellä ja kokemusperäisellä toiminnalla on vahva merkitys. Toiminnassa muodostetaan joustavia yhteistyörakenteita eri toimijoiden välillä perinteisten ja byrokraattisesti jäykkien mallien sijaan. Naavalan yhteisö tulee olemaan kiinteä osa kyläyhteisöä.

Naavalan toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, tasa-arvoisuus, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus.

Leipomassa yhdessä

Tartuntapinta yhteiskuntaan

Naavalan henkilökunta tunnistaa ja tiedostaa sijoitettavien lasten elämäntilanteen erityisyyden. Lapsen elämäntilanteen aito ymmärtäminen ja traumaattisten kokemusten kohtaaminen siten että koetut ne eivät olisi este lapsen tulevaisuuden rakentamiselle. Tulevaisuuden, jossa lapsella on oma paikka yhteiskunnassa.

Vahvuutena moniammatillinen tiimi

Naavalan vahvuutena on moniammatillinen, osaava ja yhteistyössä lapsen kuntoutusta edistävä työntekijätiimi, jossa korostuu yhteiset arvot ja toimintatavat kuitenkaan persoonallisuuksia ja kulttuureja unohtamatta. Työyhteisöömme kuuluu kaksi sairaanhoitajaa, neljä sosionomia, kolme lähihoitajaa ja nuoriso-ja yhteisöohjaaja. Osaamista vahvistaa työyhteisön ammatilliset täydennyskoulutukset kuten neuropsykiatrinen valmentaja, NLP, perheterapeuttinen työtapa ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Myös perheterapeutin palvelut ovat saatavilla ostopalveluina.